logotyp

Vår Verksamhet

Mälarö Omsorg blev genom upphandling i juni 2010 godkända av Ekerö kommun att utföra hemtjänst. Stödinsatserna gäller i ordinärt boende och är i form av service, personlig omvårdnad, ledsagning eller avlösning av anhörigvårdare för personer som beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Vi är ett dotterbolag till Mälarö Städservice AB och finns på Ekerö.

Individen i fokus

Vi erbjuder individanpassade omvårdnads- och serviceinsatser samt städning i ditt boende.

Utifrån individens behov, rutiner och önskemål arbetar vi i syfte att stödja, stärka och skapa förutsättningar till att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Vår Personal

Mälarö Omsorg har erfarna och välutbildad chef samt medarbetare. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning och alla behärskar svenska språket i tal och skrift. Vi är även utbildade inom demensvård samt har gedigen yrkeserfarenhet av sjukvård i hemmet, psykiatriskt rehabiliteringsarbete, friskvård och hemtjänst.

När vi rekryterar personal lägger vi stor vikt vid kompetens men framförallt att vår personal har intresse och engagemang att arbeta inom hemtjänsten. Vi ser också att personalen är lyhörd för andras behov och bemöter andra på ett respektfullt och värdigt sätt. Endast det bästa är gott nog för dig!

Kvalitetsarbete

Genom kontinuerlig dialog med våra kunder och regelbunden utvärdering av vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att bibehålla och förbättra kvaliteten på arbetet som vi utför.

Som privat utförare av hemtjänst följer vi de lagar och föreskrifter som åligger oss. Här ingår även att rapportera vidare och följa upp ärenden till vår uppdragsgivare Ekerö Kommun.

Mälarö Omsorg