logotyp

Kvalitetsmål

Mälarö Omsorgs kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning där samtliga medarbetare har en stor delaktighet. Det utvecklar verksamheten och stärker säkerheten för såväl brukare som personal. Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process.

Mälarö Omsorgs kvalitetsmål är nöjda kunder och medarbetare. Vi mäter detta genom anonyma enkäter och individuella uppföljningar. Tillsammans med våra kunder planerar vi hur insatserna ska utföras och följer upp att vi levererar som planerat och att kvalitén uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

Vi vill tacka vår härliga personal för toppbetygen (100%) i kundundersökningarna där våra kunder anser att vi är bäst på att komma på avtalat tid till våra brukare i Ekerö Kommun. Sammanlagt i kundundersökningen fick Mälarö Omsorg högst snittbetyg av alla hemtjänstföretag på Ekerö. Vi är otroligt stolta!

Mälarö Omsorg