logotyp

Att bli kund

Sedan kundvalsreformen infördes i Sverige (LOV) kan du som kund själv välja vem som ska utföra hemtjänsten hos dig. Det kostar ingeting extra att ha privat hemtjänst, utan du betalar den fastställda avgiften som är baserad på den taxan som Ekerö kommun fastställt.

När du blivit beviljad hemtjänstinsatser från din biståndshandläggare kan du själv välja vilken utförare som passar dig. Kommunen kommer att ge dig en lista på godkända hemtjänstutförare i Kommunen.

Biståndsbeslut

Vi arbetar efter de beslut som Ekerö kommuns biståndshandläggare beslutar och sedan skickar till oss som ett uppdrag.

  • Efter att uppdraget kommit till oss på Mälarö Omsorg så ringer vi alltid upp dig som kund, så att vi snarast möjligt kan påbörja insatserna.
  • När du som kund har varit i kontakt med biståndshandläggaren i Ekerö kommun, så kommer ett hembesök att ske.
  • Har du redan bestämt vilken hemtjänst som ska utföra insatserna hos dig så kommer vid val av Mälarö Omsorg, dess samordnare vara med vid hembesöket.
  • Har du inte valt utförare så kommer biståndshandläggaren själv hem till dig, du kommer då få information om samtliga utförare i kommunen.
  • När du har gjort ditt val angående utförare så har Biståndshandläggaren 5 dagar på sig att handlägga ärendet.
  • När Mälarö Omsorg sedan fått uppdraget så har vi i vår tur 5 dagar på oss att planera insatserna. För oss på Mälarö Omsorg är det viktigt att du som kund får dina insatser så fort som möjligt. De omvårdnadsinsatser och service insatser som biståndshandläggarna beslutat om, omsätter vi sedan i praktiken och utformar omsorgen tillsammans med dig.

Hos oss får du inflytande över dina insatsers utformning och tider i samklang med kommunens biståndsbeslut.

Kontaktperson

Vid varje nytt ärende utses en av medarbetarna att vara kontaktperson och stå för huvuddelen av omvårdnadsinsatserna till kunden. Kontaktpersonen ska företräda, hjälpa och vara ett praktiskt stöd i det dagliga livet samt vara en naturlig länk till närstående, sjuksköterska, sjukgymnast m fl. Kunden har möjlighet att påverka valet av kontaktperson.

För att kontinuiteten ska upprätthållas utses även en vice kontaktperson som träder in vid ordinarie kontaktpersons frånvaro. Om kunden inte är nöjd med sin kontaktperson, ska kunden ha rätt att byta. Kontaktpersonen har också ansvar för den sociala dokumentationen.

 

Mälarö Omsorg